Advocatenkantoor Joost Van Damme is een Gents advocatenkantoor met een ruime ervaring in:

Wij adviseren, negotiëren en staan u bij in gerechtelijke procedures.

Homepage

Handelsrecht en ondernemingsrecht

Wij bemiddelen waar nuttig en staan u bij in gerechtelijke procedures omtrent de meest diverse geschillen die het ondernemen met zich kan meebrengen: koop-verkoopaanneming van werk en aanneming van diensten, handelsagentuuralleenverkoopfactuurbetwistingen, e.d.m.
Ook voor de invordering van uw onbetaalde facturen heeft u aan ons een betrouwbare partner. 

Vastgoed- en zakenrecht

Het kantoor heeft een bijzondere expertise en ruimte ervaring in het zaken- en goederenrecht en behandelt de meest uiteenlopende dossier m.b.t. erfdienstbaarheden (o.a. recht van uitweg, recht van doorgang, lichten en zichten, erfdienstbaarheid non aedificandi), buurtwegenafpaling (bepaling perceelsgrenzen), mandeligheid (gemene gracht en gemene muur), eigendomsdiscussies en bezitsvorderingen, situaties van burenhinder, en mede-eigendom (gedwongen mede-eigendom, vrijwillige mede-eigendom, appartementsmede-eigendom) onteigeningaannemingsrecht (bouwrecht en aanneming van diensten), verkoop- en bemiddelingsovereenkomsten vastgoedmakelaars en notariële aansprakelijkheid. In zakenrechtelijke geschillen doen wij  waar nodig een voorafgaand titelonderzoek (nazicht titel van verkrijging en plannen, opzoekingen registratie- en hypotheekkantoor, nazichten rijksarchief en private archieven) en staan u bij in de meest complexe juridische procedures en gerechtelijke expertises (gerechtelijk deskundigenonderzoek). Wij leveren gespecialiseerde zakenrechtelijke adviezen en second opinions af.

Tucht- en onderwijsrecht

Advocatenkantoor Joost Van Damme is de vaste partner van schoolbesturen voor tuchtprocedures lastens onderwijzend en administratief personeel
Namens leerlingen en ouders behartigen wij ook dossiers inzake studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs en tuchtdossiers lastens leerlingen in het secundair onderwijs.